SHI 2012 Bagerst fra venstre: Finn Larsen, Kai Nielsen, Niels Olsen, Carsten Frederiksen, Carsten Bolther, Claus Poulsen, Mogens Dahl, Lars Buhl, Jørgen ”Jønne” Pahl
Forrest fra venstre: Henrik ”Damme” Dam, Per Bull, Svend Jensen, Jan Jakobsen