Hirtshals Grand Old Boys 2018: Bagerst fra Venstre: Peter Pallesen, Michael Samuel, Tom Andersen, Henrik Toft, Bo Nielsen, Claus Pedersen, Ronni Mølving og holdleder Kurt Christensen.
Forrest fra Venstre: Jan Elleris, Morten Berendt, Mikkel Hermansen, Stephane Le Badezet, Martin Andersen og Jess Haugaard.