Bjergby Veteran 2018: øverst fra venstre: Jørgen Hansen, Lars olsen, Ole Jensen, Torben Damsbo, Henrik Christiansen, Henning Brath
Nederst: Flemming Lassen, steen Sørensen, John Lilholt, Bo Jensen, Peter Venø