HI Grand 2020
Bagerst fra Venstre: Morten Mellekær, Jakob Winge, Rene Birk Jørgensen, Jens Madsen, Kenn Larsen, Tom Schmidt, Keld Kongerslev og Coach Henrik Lilholt
Forrest fra Venstre: Tom Nielsen , holdleder Peter Købmand Jensen, Jacob Olsen, Allan Michaelsen, Morten Møller, Chris Bugge, Ib Nielsen og Bo Jeppesen
Fraværende var Henrik Fjordbak, Dennis Østergaard, Jørn Halskov og Billy Molsen