Asaa B Veteran 2019 VM Mestre
Billedet er bagerst fra venstre. Tommy Jensen Holdleder, Per Nørgaard, Steen Hjelm, Carsten Jensen,
Thomas Pedersen, Mogens Steen og Jonny Engelbrecht. Forrest fra venstre Lars Dissing, Henrik Jensen, Morten Pedersen, Morten Hansen og Jesper Nielsen.