HFS Veteran 2018:
Stående fra venstre:Michael Skovhus, Torben Madsen, Thomas Pedersen, Henrik "Radiator" Thomsen, Brian Ravn "Coach" Steffen Kristensen,Søren Theis, Georg Hjelm og holdleder Tommy Dahl
Nederst fra venstre: Martin Jensen, Ken Bo Christensen, Roy Wurtz, Kim Thengsted, Kent Holm,og matchvinder Themba Jannson