Aalborg Freja Grand 2017
Bagest fra venstre :
Henrik Nielsen, Michael ”Mio” Andersen, Niels ”Kogle” Koustrup, Torben ”Tuck” Larsen, Jonas Møller, Per Kallesøe, Morten ”Ståle” Larsen, John Heri, Ole Brandt.
Forrest fra venstre :
Gorm Dich, Flemming Larsen, Peter Bahnsen, ”Mini Carlsen”, Per Carlsen, John Holm Jensen, Dan Sørensen.