Vendsysselmestrene 2018
fra HI øverst fra venstre: Holdleder Peter ”købmand” Jensen, Rene Birk Jørgensen, Jakob Olsen, Keld Kongerslev, Henrik Andersen, Jens Madsen, Tommy Jensen, Jørn Halskov, træner Henrik Lilholt. Forrest fra venstre: Bo Jeppesen, Morten Møller, Henrik Amtoft, Mogens Krogh, Henrik Kjeldsen, Jens Svendsen, Billy Molsen og Henrik Fjordbak