Asaa B Veteran 2016 Bagerst fra venstre Steen Hjelm, Per Jensen, Jonny Nielsen, Flemming Dalgaard, og Torben Poulsen Forrest fra venstre Henrik Jensen, Morten Hansen, Carsten Jensen, Jørgen Severinsen og Søren Munk