HI Grand Oldboys VM vinder 2020
Bagerst fra venstre:Tom Nielsen, Jesper Berntson, Jens Madsen, Henrik Fjordbak, Kenn Larsen, Jørn Halskov, Træner Henrik Lilholt og Ib Nielsen.
Forrest fra venstre:
Henrik Kjeldsen, Billy Molsen, Martin Rusborg, Martin Einarsson, Mogens Krogh, Dennis Østergaard og Allan Michaelsen.