Astrup Veteran 2015 Øverst fra venstre: Henrik D Rams - Jesper S Christensen - Peter V Jensen - Kim Vangsted - Torben Pedersen - Frank Andersen.
Nederst fra venstre: Bjarne Jørgensen - Jørgen Hansen - John Lilholt - Peter Sørensen.