Bangsbo 2012 Stående fra venstre: Jan Frimer – Jan Wrensted – Claus Ottesen – Ole Fogh – Henrik Hansen – Søren Jensen – Brian Kristensen – Knud Valdemar Nielsen – Uffe Jensen.
Siddende fra venstre: Claus Høeg – Jens Sørensen – John Bech – Jesper Larsen – Henrik Poulsen – Tommy Christensen – Torben Christensen.